estjaz    palochka2   rusjaz
Dokumentatsioon

Dokumentatsioon

Kõikide teostatud tööde kohta väljastame täitevdokumentatsioon nii paber kui ka digitaalses versioonis, fotod ja varjatud tööde joonestused. Teostame kõik vajalikud tööd ja vajadusel ka valgusmõõtmised. Anname tunnistuse elektrisüsteemide ekspluatatsiooniks.

Kliendi kõikide ideede ja soovide tehniliseks teostuseks on vajalik projekt. Projekti töö raames viiakse läbi tehniline-majanduslik analüüs, mille alusel võib vastu võtta optimaalse ehitusvariandi, arvestada välja tööde omahinna ja ekspluatasioonikulud. Projektidokumentasioon on vajalik töönõusolekuks riiklikes ja tehnilistes instatnsides.

Projekteerimine

Projekteerimine

Hooldus 24/7

Hooldus 24/7

Erinevad süsteemid vajavad regulaarne kontroll ja hooldus. Pakume kõiki nõrkvoolusüsteemide kuu- ja kvartalihoolduseid. Hoolduslepinguga on garanteeritud kohene telefonitugi ja lepingus fikseeritu reageerimisasjad ööpäevaringselt ka erakorralistel väljakutsetel.

Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi esmane eesmärk on avastada ja teatada võimalikult varajases staadiumis tulekahjust hoone viibivaai inimesi. ATS süsteemi on võimalik varustada graafilise tarkvaraga ja üle interneti töötamise võimalustega. Kõik tulehäiresüsteemid vajavad regulaarset hooldust.

ATS

ATS

Valvesüsteemid

Valvesüsteemid

Aitab avastada lubamatud sissetungid ja kiiresti informeerida toimuvast turvafirmat või hoone valdajat. Häiresignaali saamisel saab koheselt kontrollida oma nutiseadmest või arvutist olukorda objektil ning selgitada välja kas tegemist on valehäirega või reaalse ohuolukorraga. Kõige efektiivsemalt töötab koos videovalvega.

Me pakume videovalvesüsteeme äri ja kodu turvalisuse tagamiseks. Paigaldatud videovalvesüsteem on tõhus vahend turvalisuse tõstmisel, kus saab otsepilti ja salvestusi jälgida mugavalt arvutist või nutitelefonilt. Videovalvsesüsteem hoiab kursis omaniku kõigest objektil toimunust, aitab lahendada vaidlustatavaid olukordi ja karistada süüdlasi.

Videovalvesüsteemid

Videovalvesüsteemid

Läbipääsusüsteemid

Läbipääsusüsteemid

Sageli asutustes on vaja rohkemal või vähemal määral piirata ja reguleerida võõraste inimeste liikumist teatud ruumides või aladel. Läbipääsusüsteemid juhivad vajalike uste avamist automatiseeritult kas koodi sisestamisega või programeeritud kaardi lugemisega. Põhiline eesmärk - tagada objektil turvalisus.

Helindussüsteem kasutatakse kohtades, kus tuleb edastada infot suurele inimhulgale, näiteks kaubanduskeskused, koolid jne. Süsteem edastab infot, evakuatsioonijuhiseid ning muusikat hoonetes ja avalikes ruumides. Vastavalt soovile saab valida tsooni edastava info ja muusika.

Helindussüsteemid

Helindussüsteemid

Tuletõkketööd

Tuletõkketööd

Tööde kompleks, mis on suunatud ehitistele ja inimestele, kes on hoones tulekahju tekkimise ajal, põhjustatava kahju minimaliseerimisele. See saavutatakse toimingutega, mille abil ei toimu tule ja suitsu ( gaasi) levikut kõrval ruumidesse ja hoone konstruktsioon ei hävine teatud aja jooksul.

Tuletõrje voolikusüsteem on ehitisse paigaldatud käsitsi kasutatav kohtkindel seade, mis on mõeldud väikese tulekahju (tulekolde) kustutamiseks selle algstaadiumis, kusjuures vastav seade võib olla käsitsi juhitav märgtõusutorule või kuivtõusutorule paigaldatud tuletõrjekraanidega, automaatne või poolautomaatne tulekustutuspaigaldis.

Voolikusüsteemid

Voolikusüsteemid

Võta ühendust

Meie rekvisiidid:

Fire System Services OÜ

Registrikood: 12899129

LHV: EE297700771001640882

info@firesys.ee

epood@fireys.ee

E-pood: +372 5552 2016

 

2019 @ Fire System Services OÜ | Fire Protection Systems