estjaz    palochka2   rusjaz

HOOLDUSTEHNIK 24h +372 511 8595

Erinevad süsteemid vajavad regulaarne kontroll ja hooldus. Pakume kõiki nõrkvoolusüsteemide kuu- ja kvartalihoolduseid. Hoolduslepinguga on garanteeritud kohene telefonitugi ja lepingus fikseeritu reageerimisasjad ööpäevaringselt ka erakorralistel väljakutsetel.

ATS hooldus

Fire System Services OÜ pakub hooldusteenust automaatse tulehäiresüsteemidele.


Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi veatu ja katkematu funktsioneerimise tagamiseks tuleb automaatset tulekahjusignalisatsioonisüsteemi regulaarselt kontrollida ja hooldada, tehes seda kohe paigaldustööde lõpetamisel, olenemata hoone asustatusest.


Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi omanik peab tagama automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hoolduse kord kvartalis ja iga-aastase hoolduse selleks vastavat kutset omava isiku poolt.


Valdajal tuleb tagada kehtiva hoolduslepingu olemasolu pädeva automaatset tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldava isikuga.

Elektrikäidu korraldus ja elektrisüsteemi hooldustööd

Elektripaigaldise käit on tegevus elektripaigaldise talitluses hoidmiseks, mis hõlmab eelkõige lülitamist, juhtimist, kontrollimist, hooldamist ja nii elektritöid kui ka muid töid. Elektripaigaldise käidukava on dokument või dokumentide kogum, mis määrab elektripaigaldise talitluses hoidmiseks, lülitamiseks, juhtimiseks, kontrollimiseks ja hooldamiseks vajaliku korra, protseduurid ja toimingud.


• Käidukorraldaja koostab käidukava elektripaigaldise kohta ja kontrollib selle jälgimist
• Käidutööd vastavalt seadusele
• Elektripaigaldise osaline visuaalne kontroll, jälgida elektriseadmete puhtust


Elektrijaotusseadmed ja kilbid:


• Siltide ja markeeringute, ohutusmärgistuse olemasolu
• Kilbi elektriskeemide olemasolu ja vastavust tegelikkusele
• Kontaktorite ja releedevibratsiooni ja müra jälgimine
• Kuumenemisjälgede puudumise kontroll
• Ühendusklemmide kinnituse kontroll
• Kaitselülitite seisukorra kontroll
• Kaablite tähistuse seisukorra ja tegelikkusele vastavuse kontroll
• Kaitseaparatuuri nõuetele vastavuse kontroll
• Kruvi ja poltliidesteseisukorra kontroll
• Kontrollitakse kõigi vajalike maandusjuhtide olemasolu ja seisukorda
• Käidutööde ajal jälgitakse kilpide ja seadmete puhtust, vajadusel puhastatakse


Valgustuspaigaldis


• Valgustite ja valgusallikate korrasoleku kontroll, vajadusel valgusallikate vahetus
• Valgustuse juhtseadmete töö ja õigeaegse sisselülitamise kontroll
• Valgustite puhtuse jälgimine ja korrastamiseks ettepanekute tegemine


Elektrikaablid ja maanduspaigaldis


• Paigalduse visuaalne ülevaatus ja korrastustöö ettepaneku tegemine
• Kaabliotste klemmide kinnituse kontroll, vajadusel pingutamine
• Programmkellade ja elektriarvestite kontroll
• Programmkellade õigsuse visuaalne kontroll
• Plommide olemasolu kontroll
• Elektriarvestite korrasoleku visuaalne kontroll
• Hoolduspäeviku pidamine ja täitmine
• Piksekaitse süsteemi hooldus vastavalt seadusele
• Turvavalgustussüsteemi käit ning rikkevoolukaitselülitite testimine vastavalt seadusele ja hooldustööd
• Elektrotehnilised mõõtmised ja tehniline kontroll

Tasuline väljakutse turvasüsteemi rikete kiireks kõrvaldamiseks | Rikketelefon: +372 511 8595

Tasuline väljakutse on arendatud iseseisvaks teenuseks ja me ei tee vahet, kas süsteem on Fire System Services paigaldatud või mitte.


Meie hooldustehnikud on kõik aastatepikkuse töökogemusega. Meiega hoolduslepingu sõlminud kliente teenindame alati eelisjärjekorras.

teenusedhinnad→  Tööde käigus kulunud materjalide ja vahetatud/lasatud seadmete hind lisatakse teenustööde hinnale.

→  Mitme tehniku puhul korrutatakse teenuse hind töid teostanud tehnikute arvuga.

→  Tasuline parkimise puhul lisandub teenustööde hinnale tehniku auto parkimise kulu.

→  Eritehnika (tõstukid, tellingud vms. ) kasutusel lisandub teenustööde hinnale eritehnika rendi- ja transpordi hind.

Võta ühendust

Meie rekvisiidid:

Fire System Services OÜ

Registrikood: 12899129

LHV: EE297700771001640882

info@firesys.ee

epood@fireys.ee

E-pood: +372 5552 2016

 

2019 @ Fire System Services OÜ | Fire Protection Systems